Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy 3PAR 400". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.113.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.09.2017 17:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ_VII.271.113.2017

164 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ

9 MB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 1 - VII.271.113.2017

31 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

61 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

55 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (28.09.2017 17:15)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (30.10.2017 15:36)

Ilość odwiedzin: 525