Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Prace konserwacyjne na zbiornikach i ciekach wodnych w mieście Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.77.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.10.2017 15:17
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

184 KB

Części załączników do OIWZ OPZ

36 KB

FO

80 KB

Formularz ofertowy

165 KB

Umowa

190 KB

Zarządzenie

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór

40 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

30 KB

CPV Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (13.10.2017 15:17)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (27.10.2017 13:11)

Ilość odwiedzin: 404