Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.118.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.10.2017 15:56
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - VII.271.118.2017

245 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ - VII.271.118.2017

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty cz. 1 - VII.271.118.2017

48 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - VII.271.118.2017

51 KB

Inne Informacje unieważnienie postępowania cz. 2 - VII.271.118.2017

51 KB

CPV Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania (72267000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.10.2017 15:56)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Janczyk (13.11.2017 11:51)

Ilość odwiedzin: 548