Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługi medyczne z zakresu prawa pracy". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.82.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 15.11.2017 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Opis Istotnych Warunków Zamówienia (OIWZ)

206 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki 1-8 do OIWZ

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty inf._o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_www.pdf

47 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

39 KB

CPV Usługi medyczne (85121000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (15.11.2017 14:30)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (28.11.2017 11:48)

Ilość odwiedzin: 604