Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usuwanie szkód w POP 48 – ul. Naruszewicza 35 oraz POP 15 – ul. Kilińskiego 159/163". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.133.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.12.2017 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-VII.133.2017

198 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ-VII.133.2017

13 MB

Informacja o zamknięciu postępowania unieważnienie-cz.2-VII.133.2017

47 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór-cz.1-VII.133.2017

43 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

38 KB

CPV Usługi naprawcze i konserwacyjne (50000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (04.12.2017 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (15.12.2017 13:28)

Ilość odwiedzin: 637