Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Sporządzenie raportu nieruchomościowego w wersji papierowej i elektronicznej w wersji polsko-angielskiej”". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.91.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.12.2017 11:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

613 KB

Części załączników do OIWZ Formularz ofertowy

583 KB

Opis przedmiotu zamówienia

239 KB

Wzór umowy

779 KB

zarzadzenie

9 MB

Zarządzenie zmieniające

469 KB

Formularz ofertowy wersja edytowalna

261 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty

68 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

57 KB

CPV Usługi drukowania i powiązane (79800000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (11.12.2017 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (29.01.2018 11:21)

Ilość odwiedzin: 821