Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Obsługa nośników reklamowych BTL należących do Miasta w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.149.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 14.12.2017 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-VII.271.149.2017

203 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ DOA-ZP-VII.271.149.2017

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty informacja o wyborze oferty-DOA-ZP-VII.271.149.2017

46 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-DOA-ZP-VII.271.149.2017

42 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (14.12.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (22.12.2017 10:20)

Ilość odwiedzin: 689