Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie elektronicznego naboru". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.153.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.12.2017 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)

127 KB

Części załączników do OIWZ Części załączników do OIWZ

10 MB

Załącznik nr 4_wzór umowy_zmiana 1

2 MB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ

94 KB

Zmiana OIWZ_1

62 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi OIWZ-Pytania i odpowiedzi

268 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

57 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

48 KB

CPV Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (72000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (29.12.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (17.01.2018 15:26)

Ilość odwiedzin: 1001