Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Projekt, przygotowanie, wykonanie, montaż i bieżąca obsługa stoiska wystawienniczo - promocyjnego na Międzynarodowych Targach MIPIM 2018 odbywających się w dniach 13-16 marca 2018 w Cannes”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.1.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 09.01.2018 15:01
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

212 KB

Części załączników do OIWZ Zalacznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.doc

232 KB

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

471 KB

Umowa.pdf

236 KB

Makieta

148 KB

Załącznik nr 1a do OPZ

771 KB

Załącznik nr 1b do OPZ

117 KB

Załącznik nr 1b do OPZ

143 KB

zarzadzenie

9 MB

untitled

469 KB

Opis przedmiotu zamówienia

413 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór

53 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

39 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw (79956000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (09.01.2018 15:01)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (26.01.2018 10:31)

Ilość odwiedzin: 620