Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Organizacja piątej edycji Łódzkich Senioraliów". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.18.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.02.2018 14:57
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 18-Opis Istotnych Warunków Zamówienia

313 KB

Części załączników do OIWZ 18-załączniki do OIWZ

14 MB

Zmiana OIWZ 18-Zmiana OIWZ

59 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi 18-OIWZ-Pytania i odpowiedzi

67 KB

18-OIWZ-Pytania i odpowiedzi_2

36 KB

18-OIWZ-Pytania i odpowiedzi_3

72 KB

Informacja z otwarcia ofert 18-Informacja z otwarcia ofert

29 KB

Inne Informacje 18-Informacja o unieważnieniu postępowania

36 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji imprez (79952000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (08.02.2018 14:57)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (16.03.2018 14:44)

Ilość odwiedzin: 1255