Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych (analiz i opracowań) dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu wykazu zmian danych ewidencyjnych dla nieruchomości”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.15.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 23.02.2018 12:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

112 KB

Części załączników do OIWZ OPZ

28 KB

FO

92 KB

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

214 KB

umowa

205 KB

zarzadzenie

9 MB

untitled

469 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór

92 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

59 KB

CPV Usługi analizy (71620000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (23.02.2018 12:00)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (07.03.2018 15:20)

Ilość odwiedzin: 340