Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Łodzi do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.17.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 01.03.2018 15:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

261 KB

Części załączników do OIWZ załacznik 1 - OPZ

136 KB

załącznik 2-6

252 KB

załaczniki 2-6

194 KB

załacznik 7 - wzór umowy

1 MB

załącznik 8 - zarządzenie

9 MB

załącznik 9- zarządzenie

469 KB

Zmiana OIWZ zmiana OIWZ

79 KB

załącznik 2 po zmianie

174 KB

załącznik 2 po zmianie

223 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszje oferty

68 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

65 KB

CPV Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych (63512000-1)
Usługi podróżne (63515000-2)
Usługi transportu kolejowego (60200000-0)
Usługi w zakresie transportu drogowego (60100000-9)
Multimodalne usługi kurierskie (64121000-0)
Usługi dostarczania paczek (64121200-2)
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (55300000-3)
Szczepionki (33651600-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (01.03.2018 15:40)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (08.03.2018 12:15)

Ilość odwiedzin: 373