Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa parku kieszonkowego przy ul. kpt. Pogonowskiego w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.27.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 01.03.2018 15:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - DOA-ZP-II.271.27.2018

271 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.27.2018

9 MB

Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.27.2018

18 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

39 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.27.2018

36 KB

CPV Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Obiekty rekreacyjne (45212140-9)
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (45223800-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (01.03.2018 15:50)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (20.03.2018 14:32)

Ilość odwiedzin: 556