Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Realizacja eventów zachęcających do studiowania w Łodzi pod hasłem „Zasmakuj studiowania w Łodzi”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.19.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.03.2018 12:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

117 KB

Części załączników do OIWZ Opis przedmiotu zamówienia

67 KB

FO

195 KB

Formularz ofertowy

82 KB

umowa

8 MB

zarzadzenie

9 MB

Zarządzenie

469 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi odpowiedz na pytanie

35 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór

72 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

36 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji imprez (79952000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (02.03.2018 12:50)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (12.03.2018 14:46)

Ilość odwiedzin: 487