Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przygotowanie oraz realizacja konkursu pn.: „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.30.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 07.03.2018 14:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

227 KB

Części załączników do OIWZ zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

39 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

59 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

83 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

40 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

101 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

37 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

102 KB

zał.5 - Wzór wykazu usług

41 KB

zał.5 - Wzór wykazu usług

148 KB

zał.6 - Wzór umowy

2 MB

zał.7 - Zarządzenie

28 KB

zał.7 - Zarządzenie.

469 KB

zał.7 - Zarządzenie.

9 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

50 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

32 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (07.03.2018 14:50)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (16.03.2018 13:53)

Ilość odwiedzin: 585