Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w drugiej połowie 2018r. w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.62.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 12.06.2018 15:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

263 KB

Części załączników do OIWZ zał 1 OPZ

88 KB

zał 2- 6

277 KB

zał nr 2 - 6

215 KB

zał 7 umowa

2 MB

zał 8 zarządzenie

9 MB

zał 9 zarządzenie zmieniające

469 KB

Zmiana OIWZ zmiana OIWZ

216 KB

załącznik 2 po zmianie

179 KB

zał 2 po zmianie

229 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_na_BIP.pdf

73 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

69 KB

CPV Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych (63512000-1)
Usługi podróżne (63515000-2)
Usługi transportu kolejowego (60200000-0)
Usługi w zakresie transportu drogowego (60100000-9)
Multimodalne usługi kurierskie (64121000-0)
Usługi dostarczania paczek (64121200-2)
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (55300000-3)
Szczepionki (33651600-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (12.06.2018 15:05)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (29.06.2018 13:40)

Ilość odwiedzin: 445