Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Opracowanie Koncepcji rewitalizacji Parku Helenów, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu ,,OdNowa Parku Helenów.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.63.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.06.2018 16:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Opis Istotnych Warunów Zamówienia z zał. 2-6 i 8 pdf

433 KB

Części załączników do OIWZ Opis Przedmiotu ZAMÓWIENIA zał. 1 do OIWZ

201 KB

zał. 2-6 i 8 do OIWZ, do edycji

171 KB

zał. 7 Wzór umowy

3 MB

Zał. 9 Zarzadzenie

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 28.06.2018

45 KB

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2018 - INFORMACJA - z otwarcia ofert

34 KB

CPV Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy (71241000-9)
Usługi w zakresie dokumentów (79131000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (18.06.2018 16:45)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (28.06.2018 15:39)

Ilość odwiedzin: 413