Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy 3PAR F400". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.154.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.12.2018 16:58
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 154-OIWZ

303 KB

Części załączników do OIWZ 154-Załączniki do OIWZ

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty 154-Informacja o wyborze oferty

42 KB

Informacja z otwarcia ofert 154-Informacja z otwarcia ofert

36 KB

CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (11.12.2018 16:58)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (03.12.2019 13:01)

Ilość odwiedzin: 511