Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.159.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.12.2018 12:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.159.2018

267 KB

Części załączników do OIWZ Załaczniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.159.2018

9 MB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ DOA-ZP-II.271.159.2018 / 17.12.2018

84 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-II.271.159.2018

49 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.159.2018

71 KB

CPV Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania (72267000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (13.12.2018 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (27.11.2019 10:48)

Ilość odwiedzin: 614