Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego na rok 2019.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.162.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.12.2018 12:36
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.162.2018 / 18.12.2018

263 KB

Części załączników do OIWZ OPZ DOA-ZP-II.271.162.2018 / 18.12.2018

92 KB

Załączniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.162.2018 / 18.12.2018

8 MB

Informacja o zamknięciu postępowania Unieważnienie postępowania DOA-ZP-II.271.162.2018 / 27.12.2018

69 KB

CPV Usługi psychiatryczne lub psychologiczne (85121270-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (18.12.2018 12:36)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (27.12.2018 13:24)

Ilość odwiedzin: 343