Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Miasta Łodzi w 2019 roku". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.4.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.01.2019 15:19
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-DOA-ZP-II.271.4.2019

286 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ-DOA-ZP-II.271.4.2019

9 MB

załacznik nr 2,3,4,5 -forma edytowala DOA-ZP-II.271.4.2019

123 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.4.2019

116 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór DOA-ZP-II.271.4.2019

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia DOA-ZP-II.271.4.2019

39 KB

CPV Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-8)
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych (79540000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (10.01.2019 15:19)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (11.02.2020 10:11)

Ilość odwiedzin: 750