Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie elektronicznego naboru". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.3.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.01.2019 15:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - DOA-ZP-II.271.3.2019 / 10.01.2019

214 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.3.2019 / 10.01.2019

784 KB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ_termin składania i otwarcia ofert

103 KB

Zmiana OIWZ_termin skladania i otwarcia ofert_2

99 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi OIWZ_Pytania i odpowiedzi_1-5

264 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty najkorzystniejszej DOA-ZP-II.271.32019 / 30.01.2019

70 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.3.2019 / 23.01.2019

37 KB

CPV Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (72000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (10.01.2019 15:41)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (30.01.2019 14:33)

Ilość odwiedzin: 897