Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Organizacja stoiska wystawienniczo-promocyjnego na Międzynarodowych Targach MIPIM w 2019 r., w Cannes, w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.5.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 16.01.2019 15:09
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 16.01.2019 OGŁOSZENIE oiwz

196 KB

Części załączników do OIWZ zał. 1 OPZ do OIWZ

139 KB

zał. 2 i 3 do OIWZ -edycja

379 KB

zał. 4 - wzór umowy

407 KB

zał. 5 zarzadzenie

8 MB

FLOOR PLAN

772 KB

Zmiana OIWZ Zmiana TERMINU SKŁADANIA w OIWZ

104 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

39 KB

Informacja z otwarcia ofert 25.01.2019 INF. Z OTWARCIA

96 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (16.01.2019 15:09)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.11.2019 09:09)

Ilość odwiedzin: 694