Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych (analiz i opracowań) dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu wykazu zmian danych ewidencyjnych dla nieruchomości". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.9.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 17.01.2019 13:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

242 KB

Części załączników do OIWZ zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

29 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

123 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

159 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

41 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

101 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

38 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

103 KB

zał.5 - Wykaz osób

34 KB

zał.5 - Wykaz osób

110 KB

zał.6 - Wzór umowy

2 MB

zał.7 - Zarządzenie

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

104 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

56 KB

CPV Usługi analizy (71620000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (17.01.2019 13:55)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (04.02.2019 13:50)

Ilość odwiedzin: 587