Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla WPJiRP". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.14.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 22.01.2019 14:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

208 KB

Części załączników do OIWZ zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

14 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

56 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

120 KB

zał.3 - Oświadczenie wykluczenie

36 KB

zał.3 - Oświadczenie wykluczenie

99 KB

zał.4 - Istotne postanowienia umowy

626 KB

zał.5 - Zarządzenie

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

92 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

43 KB

CPV Toner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (22.01.2019 14:45)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (05.02.2019 13:46)

Ilość odwiedzin: 487