Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i obsługi dwudniowej konferencji". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.6.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 23.01.2019 14:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-II.6.2019

353 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ-II.6.2019

11 MB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ-II.6.2019

80 KB

Zmiana OIWZ-2-II.6.2019

111 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na zapytania-II.6.2019

99 KB

Odpowiedź na zapytania-2-II.6.2019

94 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-II.6.2019

83 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.6.2019

52 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji imprez (79952000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (23.01.2019 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 11:26)

Ilość odwiedzin: 1421