Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przygotowanie oraz realizacja konkursu pn.: "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup"". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.20.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 14.02.2019 15:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

264 KB

Części załączników do OIWZ Załącznik nr 1 do OIWZ

90 KB

Załącznik nr 2 do OIWZ

119 KB

Załącznik nr 2 do OIWZ

103 KB

Załącznik nr 3 do OIWZ

100 KB

Załącznik nr 3 do OIWZ

72 KB

Załącznik nr 4 do OIWZ

2 MB

Załacznik nr 5 do OIWZ

46 KB

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

69 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

37 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (14.02.2019 15:45)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (20.02.2019 13:54)

Ilość odwiedzin: 780