Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Skautów Łódzkich 1/3 – działka nr 261/3 w obrębie W-41”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.29.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 24.04.2019 13:42
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ 24.04.2019

210 KB

Części załączników do OIWZ UMOWA 24.04.2019

3 MB

ZAŁ. 1- 8 DO OIWZ 24.04.2019

644 KB

DOKUMENTACJA, PRZEDMIAR

12 MB

ZARZĄDZENIE

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty 27.05.2019 WYBÓR

47 KB

Informacja z otwarcia ofert INF. Z OTWARCIA OFERT

31 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (24.04.2019 13:42)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.11.2019 09:14)

Ilość odwiedzin: 722