Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa siłowni zewnętrznej przy Osiedlu Nowe Polesie w Łodzi – budżet obywatelski". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.66.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 18.06.2019 11:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-II.66.2019

305 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ-II.66.2019

8 MB

Dokumentacja-II.66.2019

2 MB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ-1-II.66.2019

72 KB

Zmiana OIWZ-2-II.66.2019

68 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi odpowiedzi na zapytania-1-II.66.2019

57 KB

Odpowiedzi-2-II.66.2019

119 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty-II.66.2019

143 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.66.2019

46 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych (45212200-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (18.06.2019 11:15)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (03.07.2019 11:06)

Ilość odwiedzin: 577