Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Łódź - Łaskowice". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.83. 2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 24.07.2019 14:14
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

1 MB

Części załączników do OIWZ zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

98 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

125 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

156 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

104 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

135 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

100 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

138 KB

zał. 5 - Wykaz dostaw

75 KB

zał. 5 - Wykaz dostaw

133 KB

zał. 6 - Wzór umowy

897 KB

zał. 7 - Zarządzenie

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

63 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

33 KB

CPV Wyposażenie pojazdów ratowniczych (42415320-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (24.07.2019 14:14)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (06.08.2019 14:27)

Ilość odwiedzin: 344