Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej, działka nr ewid. 370/2, obręb G-42". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.93.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.08.2019 15:28
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - DOA-ZP-II.271.93.2019

207 KB

Części załączników do OIWZ Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.93.2019

7 MB

Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.93.2019

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-II.271.93.2019

73 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.93.2019

69 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Barczyńska (14.08.2019 15:28)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (05.09.2019 14:47)

Ilość odwiedzin: 361