Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.04.2019 13:38 do 27.05.2019 13:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Skautów Łódzkich 1/3 – działka nr 261/3 w obrębie W-41”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.29.2019
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:24.04.2019 13:42
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ 24.04.2019

210 KB

Części załączników do OIWZUMOWA 24.04.2019

3 MB

ZAŁ. 1- 8 DO OIWZ 24.04.2019

644 KB

DOKUMENTACJA, PRZEDMIAR

12 MB

ZARZĄDZENIE

8 MB

Informacja z otwarcia ofertINF. Z OTWARCIA OFERT

31 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (24.04.2019 13:42)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.11.2019 09:14)

Ilość odwiedzin: 706