Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.07.2019 14:14 do 01.08.2019 13:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Łódź - Łaskowice". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.83. 2019
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:24.07.2019 14:14
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ

1 MB

Części załączników do OIWZzał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

98 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

125 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

156 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

104 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

135 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

100 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

138 KB

zał. 5 - Wykaz dostaw

75 KB

zał. 5 - Wykaz dostaw

133 KB

zał. 6 - Wzór umowy

897 KB

zał. 7 - Zarządzenie

1 MB

CPVWyposażenie pojazdów ratowniczych (42415320-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian