Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.07.2019 16:38 do 29.07.2019 15:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej, działka nr ewid. 370/2, obręb G-42 - DOA-ZP-II.271.82.2019". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.82.2019
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:25.07.2019 16:38
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ - DOA-ZP-II.271.82.2019

207 KB

Części załączników do OIWZDokumentacja - DOA-ZP-II.271.82.2019

7 MB

Załączniki do OIWZ

8 MB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Barczyńska (25.07.2019 16:38)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Barczyńska (13.08.2019 16:21)

Ilość odwiedzin: 443