Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.08.2019 14:42 do 05.09.2019 14:47.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej, działka nr ewid. 370/2, obręb G-42". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.93.2019
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:14.08.2019 15:28
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ - DOA-ZP-II.271.93.2019

207 KB

Części załączników do OIWZDokumentacja - DOA-ZP-II.271.93.2019

7 MB

Załączniki do OIWZ - DOA-ZP-II.271.93.2019

8 MB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.93.2019

69 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Barczyńska (14.08.2019 15:28)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (05.09.2019 14:47)

Ilość odwiedzin: 491