Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.09.2019 12:51 do 30.09.2019 12:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zakup 12-miesięcznej asysty technicznej dla produktów firmy Autodesk". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.109.2019
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:17.09.2019 14:45
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ

216 KB

Części załączników do OIWZzał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

88 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

122 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

153 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

92 KB

zał. 3 - Oświadczenie wykluczenie

135 KB

zał. 4 - Istotne postanowienia umowy

500 KB

zał. 5 - Zarządzenie

1 MB

Informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert

33 KB

CPVUsługi w zakresie wsparcia technicznego (72611000-6)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian