Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.01.2017 00:00 do 27.11.2019 11:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:""zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" - ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO". Nr ref.: -
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:26.01.2017 15:45
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu2344_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-26_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)2344_siwz_2017-01-26_1.pdf
Części załączników do SIWZ2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_1.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_2.doc2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_3.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_4.doc2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_5.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_6.doc2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_7.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_8.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_9.pdf2344_zalacznik_siwz_2017-01-26_10.pdf
Informacja o Wyborze Oferty2344_wybor_oferty_2017-02-03_1.pdf
Ogłoszenie o Informacji Dodatkowej2344_informacja_dodatkowa_2017-02-02_1.pdf
wróć do zamówien publicznych

Informację opracował(a): Maria Herszel (26.01.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 492