Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.01.2017 00:00 do 03.12.2019 12:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2017r. - zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.2.2017
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:10.01.2017 16:16
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu2337_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-01-10_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)2337_siwz_2017-01-10_1.pdf
Części załączników do SIWZ2337_zalacznik_siwz_2017-01-10_1.zip
Informacja o Wyborze Oferty2337_wybor_oferty_2017-01-18_1.pdf
Inne Informacje2337_inne_informacje_2017-01-16_1.pdf
wróć do zamówien publicznych

Informację opracował(a): Adam Kucharski (10.01.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 361