Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.11.2018 14:57 do 05.12.2018 14:39.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:",,Zakup i dostawa zestawów komputerowych - 27 sztuk dla Urzędu Miasta Łodzi.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.114.2018
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:22.11.2018 14:18
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ - 22.11.2018

227 KB

Części załączników do OIWZZAŁ. 1 do OIWZ 22.11.2018

883 KB

ZAŁ. 2-5 i 7 do OIWZ do edycji - 22.11.2018

73 KB

ZAŁ. 6 wzór UMOWY

260 KB

Informacja z otwarcia ofertInf. z otwarcia ofert. 28.11.2018

28 KB

CPVKomputery osobiste (30213000-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian