Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.12.2018 13:45 do 18.12.2018 14:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Świadczenie usługi wsparcia technicznego nad oprogramowaniem aplikacyjnym SmartVat,". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.158.2018
Wartość zamówienia:Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:11.12.2018 13:45
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ-II.158.2018

261 KB

Części załączników do OIWZZałączniki do OIWZ-II.158.2018

9 MB

CPVUsługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia (72000000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (11.12.2018 13:45)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 10:27)

Ilość odwiedzin: 353