UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.05.2021 10:17 do 28.05.2021 12:25.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.r

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.r

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.33.2021
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:13.04.2021 13:00
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-II.271.33.2021

160 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgószenie o zmianie DSR-ZP-II.271.33.2021

68 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.05

67 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

SWZ z podpisem DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

8 MB

Zmiana SIWZZmiana SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

142 KB

Zmiana SWZ 17.05

116 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedź DSR-ZP-II.271.33.2021

495 KB

Załaczniki do zmiany i odp DSR-ZP-II.271.33.2021

10 MB

OdwołaniaOdwołanie DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

Przystąpienie do Odwołania DSR-ZP-II.271.33.2021

172 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian