UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.08.2021 14:20 do 27.08.2021 09:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zarządzenie Nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 PLN.r

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.r

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącejkompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnątrz-kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymiOgrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.3.2021
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:19.08.2021 14:20
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-VIII.271.3.2021

113 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2021

2 MB

Części załączników do SIWZdot zad 2 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

2 MB

załącznik do zad 1 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

16 MB

załacznik do PFU DSR-ZP-VIII.271.3.2021

6 MB

dot zad 1 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

14 MB

dot zad 3 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

2 MB

zalaczniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.3.2021

5 MB

załaczniki do zad 2 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

16 MB

załaczniki do zad 3 DSR-ZP-VIII.271.3.2021

12 MB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni (71222000-0)
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych (71223000-7)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Badanie gruntu (45111250-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian