Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.". Nr ref.: 31/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 25.09.2020 16:04
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie

2 MB

Ogłoszenie

2 MB

Załączniki do ogłoszenia Załącznik nr 1- Formularz

128 KB

Załącznik nr 1- Formularz

128 KB

Załącznik nr 2- Wykaz osób

130 KB

Załącznik nr 3- Oświadczenie

211 KB

Załącznik nr 4- Wzór umowy

140 KB

Załącznik nr 5- Ankieta oceny podmiotu

127 KB

Załącznik nr 1 do umowy

211 KB

Załącznik nr 2 do umowy

209 KB

Załącznik nr 3 do umowy

58 KB

Załącznik nr 2- Wykaz osób

130 KB

Załącznik nr 3- Oświadczenie

211 KB

Załącznik nr 4- Wzór umowy

140 KB

Załącznik nr 5- Ankieta oceny podmiotu

127 KB

Załącznik nr 1 do umowy

211 KB

Załącznik nr 2 do umowy

209 KB

Załącznik nr 3 do umowy

58 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

157 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

146 KB

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia

162 KB

CPV Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe (85311000-2)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian