Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości gminnych Przylesie 12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budową sieci wodociągowej do nieruchomości Przylesie 24,26,28 celem podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.18.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.10.2020 16:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

105 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 18-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

55 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

842 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ nr 1-11

4 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 12

45 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 14

43 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 16

43 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 24

13 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 26

32 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 28

32 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 30

36 MB

Dokumentacja projektowa - Przylesie 32

43 MB

Dokumentacja projektowa - Budowa sieci wodociągowej - Przylesie 24,26,28

39 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

93 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

80 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian