Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.". Nr ref.: 35/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.10.2020 14:55
Źródło finansowania przetargu: Środki z innych źródeł
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

267 KB

Wykaz osób

130 KB

Załączniki do ogłoszenia Formularz oferty część 1

129 KB

Formularz oferty część 2

129 KB

Formularz oferty część 3

129 KB

Formularz oferty część 4

129 KB

Oświadczenie

211 KB

Wzór umowy

141 KB

Ankieta

127 KB

Karta realizacji

214 KB

karta realizacji raportu

212 KB

Załącznik do umowy RODO

103 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

171 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

250 KB

CPV Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe (85311000-2)
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych (85311200-4)
Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży (85311300-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian