Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wymiana ogrodzenia Ogrodu Botanicznego". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.18.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 08.10.2020 15:19
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-III.271.18.2020

120 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DSR-ZP-III.271.18.2020

605 KB

Części załączników do SIWZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_342ea86e-4620-45e5-8131-061542104d92.asc

700 B

Załaczniki Nr 1-10 do SIWZ DSR-ZP-III.271.18.2020 PDF

3 MB

Załączniki Nr 2-10 do SIWZ DSR-ZP-III.271.18.2020 WORD

82 KB

Pani

137 KB

Wytyczne_Zamawiajacego_dot_zieleni.pdf

3 MB

PB_Branza_elektryczna__Archit.zip

17 MB

PW_branza_elektryczna_PZ_Architekt.zip

18 MB

STWiOR__przedmiar.zip

7 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DSR-ZP-III.271.18.2020

188 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z sesji otwarcia ofert DSR-ZP-III.271.18.2020

205 KB

Inne Informacje Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert DSR-ZP-III.271.18.2020

123 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian