Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa urządzeń drukujących". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.20.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 19.10.2020 17:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 20-Ogłoszenie o zamówieniu

170 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 20-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

53 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 20-SIWZ

604 KB

Części załączników do SIWZ 20-Załaczniki nr 1-10 do SIWZ

5 MB

20-Załącznik Klucz Publiczny

700 B

20-Załacznik 1_OPZ tekst ujedn. na 23.10.2020

2 MB

Zmiana SIWZ 20-Zmiana SIWZ

221 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 20-Pytania i odpowiedzi 1-2 do SIWZ

220 KB

Informacja o Wyborze Oferty 20-Informacja o wyborze oferty

226 KB

Informacja z otwarcia ofert 20-Informacja z otwarcia ofert

88 KB

20-Informacja z otwarcia ofert

225 KB

CPV Drukarki i plotery (30232100-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian