Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa drzew i krzewów". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.22.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 22.10.2020 15:13
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu DSR-ZP-III.271.22.2020 Ogloszenie o zamówieniu

422 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - DSR-ZP-III.271.22.2020

374 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ edytowalne - DSR-ZP-III.271.22.2020

170 KB

Załączniki do SIWZ pdf - DSR-ZP-III.271.22.2020

2 MB

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cd6db19f-478b-42d8-9eb1-9711470aaaee.asc

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty część 2 / Unieważnienie postępowania część 1 - DSR-ZP-III.271.22.2020

193 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z sesji otwarcia ofert DSR-ZP-III.271.22.2020

214 KB

CPV Rośliny (03451000-6)
Krzewy (03451300-9)
Drzewa (03452000-3)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian