Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług bytowych i opiekuńczych na rzecz 4 osób dotychczas przebywających w rodzinnym domu pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności". Nr ref.: 34/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.10.2020 13:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie

174 KB

Załączniki do ogłoszenia Opis Przedmiotu Zamówienia

121 KB

Formularz ofertowy

78 KB

Kalkulacja

43 KB

Oświadczenie

63 KB

Oświadczenie

57 KB

Wzór umowy

113 KB

RODO

78 KB

Załącznik nr 6

37 KB

Załącznik nr 7

35 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

238 KB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

286 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

238 KB

CPV Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe (85311000-2)
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych (85311200-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian