Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa 3 osadników na odpływach kanałów deszczowych do odbiorników". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.21.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.10.2020 12:12
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu DSR-ZP-III.271.21.2020-Ogłoszenie o zamówieniu

96 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) DSR-ZP-III.271.21.2020-SIWZ

671 KB

Części załączników do SIWZ DSR-ZP-III.271.21.2020-Załaczniki do SIWZ

2 MB

DSR-ZP-III.271.21.2020-Zał. 1 do OPZ-zad. 1.5

69 MB

DSR-ZP-III.271.21.2020-Zał. 2 do OPZ-zad. 1.6

77 MB

DSR-ZP-III.271.21.2020-Zał. 3 do OPZ-zad. 1.9

66 MB

DSR-ZP-III.271.21.2020-Załaczniki 4-10 do OPZ

2 MB

DSR-ZP-III.271.21.2020-KLUCZ PUBLICZNY

700 B

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

312 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

163 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Budowa obiektów inżynierii wodnej (45240000-1)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian